Tilbake

Ra-verdier

Ra-verdien måler dybden i sålestrukturen og sier overraskende mye om sålens egenskaper.

Ra-måling av en skisåle.

Skisålen har ofte en komplisert struktur med små nyanser på mikrometer-nivå. Strukturene har tilnærmet ubegrenset med detaljer, men det varierer betydelig hvor mye disse detaljene påvirker sålens egenskaper. Derfor finnes det verdier som oppsummerer sålens egenskaper i enkle tall.

I langrennsverdenen er det Ra-verdien som er mest brukt for å beskrive disse egenskapene. Ra står for Roughness Average og angir – målt i mikrometer – dybden i strukturen. Ra-målingene gjøres med en nål som beveger seg i en rett linje. Nålen fanger opp dybden i strukturen, og man får en graf over høydeprofilen.

Ra-måleren har en nål som dras på tvers av skien.

Ettersom man bare måler langs en linje er retningen man måler i kritisk. På mange rue flater er ruheten lik i alle retninger, og det vil ikke ha noe å si i hvilken retning man måler. Dette gjelder ikke derimot ikke skisåler. Strukturen i skisålen settes typisk som linjer i skiens lengderetning. Derfor er strukturen glattere langsmed skiene, og vi får mer informasjon av å måle Ra på tvers av skisålen. Langsmed skisålen vil det også være noe struktur, men denne strukturen er mye mer langstrakt og dermed mindre detaljert enn strukturen på tvers av skiene. Vi måler alltid to steder og tar gjennomsnittet for å få bedre kvalitet på målingene.

Ra-verdien oppsummerer altså såleegenskapene med kun ett tall. Det er selvsagt begrenset hva Ra-verdien kan si om en generell overflate. Men ettersom skisålene har ganske strukturerte overflater kan Ra-verdien overraskende mye om såleegenskapene. Gjennom Ra-verdien kan man for eksempel kjapt avdekke feil kombinasjon av slip og skienskaper.