Slip

God slip er grunnsteinen i god sålestruktur.

Strukturen i skisålen bestemmer hvor stor friksjon det er mellom ski og snø. Men kilden til friksjon varierer stort fra føre til føre. Vått, sugent føre oppfører seg helt annerledes fra trått, kaldt føre. Derfor må man tilpasse sålestrukturen til de naturgitte forholdene.

Sålestruktur får man gjennom sliping som setter et mønster og med en viss mønsterdybde. Dette blir laget av en diamant som skjærer linjer i en slipestein, som slipesteinen overfører videre til sålen. Når strukturen er satt på skiene, måler vi hvor dypt linjene skjærer ned i sålen. Dybden uttrykkes ved en verdi som kalles Ra (Roughness average).

Både for oss og for deg som kunde er det helt avgjørende å ha kontroll på Ra-verdien. Derfor er det Ra-verdien som er grunnlaget for hvordan vi benevner slipene våre. Vi måler Ra på hvert eneste skipar vi sliper, og angir dette på slipelappen for at du som skiløper skal kunne lære deg hvilke type ski og Ra som går på det gitte føret. 

Dette inspirerer oss til å være nøyaktige med hvert eneste skipar. Sliping av ski er et håndverk; slipesteinene og diamantene som brukes er ikke konsistente, og Ra-verdien på den samme slipen kan variere fra dag til dag. Det kreves nøyaktighet, tålmodighet og lidenskap for å klare å gjenskape den slipen vi ønsker, gang etter gang.

Våre strukturer

Vi tilbyr ni forskjellige sliper; fem for klassisk – SP20, SP30, SP40, SP50 og SP60, og fire for skøyting – SP20, SP25, SP30 og SP40.

Klassisk

Navn
Ra
Føre
SP20
1.9-2.5
Knirkeføre
For klassisk-ski er dette den kaldeste slipen med lavest Ra-verdi. Slipen kan benyttes når det er veldig tørt og det som betegnes et klassisk “knirkeføre”. Dette er ofte den siste skia som kompletteres i en skipark; mange vil heller prioritere et ekstra SP30 par.
Snøfuktighet: 16-22%
SP30
2.8-3.3
Allroundføre
Dette er slipen som benyttes mest, en såkalt “allroundslip”. Slipen takler de kaldeste dagene men fungerer ofte opp mot 0 grader. Kan benyttes med myke vokser.
Snøfuktighet: 20-30%
SP40
3.8-4.3
Nullføre
Den fungerer godt på på begge sider av 0, og er slipen som tas frem på trøblete føre – “nullføre”. Her er det ofte de mykeste voksene, klisterdekk og eventuelt kalde og harde klistre som benyttes. Ble betydelig forbedret gjennom 21/22-sesongen.
Snøfuktighet: 30-35%
SP50
4.8-5.3
Klisterføre
SP50 er en god og bred klisterslip som for de aller fleste dekker alle tradisjonelle klisterforhold. Fungerer også fint på klisterdekk. Ble betydelig forbedret gjennom 21/22-sesongen.
Snøfuktighet: 35%+
SP60
6.0+
Rødklister
Dette er en slip for de bløteste klisterne. Benyttes som oftest helt i starten og/eller helt på slutten av sesongen.
Snøfuktighet: 40%+
Klikk på en slip for å lese mer om bruksområdet.

Skal man kun ha ett par klassiskski er SP30 som oftest det beste valget. Om en ønsker to par ski anbefales et par med SP30 og et par med SP50. Da er man godt dekket på tørrvoks og klister. Som par nr 3 anbefales SP40. Med disse 3 parene er skiløperen godt dekket på de mest vanlige føreforholdene.

Skøyting

Navn
Ra
Føre
SP20
1.7-2.1
Knirkeføre
For skøyteski er dette den kaldeste slipen og lavest Ra-verdi. Dette er en slip som blir brukt på den kalde delen av vinteren når er det ofte trå, knirkete snø.
Snøfuktighet: 16-25%
SP25
2.3-2.7
Kaldføre
Dette er den mest brukte slipen for skøyteski. Den kan sammenlignes med SP30 klassiskslip med tanke på temperatur, fuktighet og snøsammensetning / snøstruktur. Denne går godt på kalde dager og fungerer godt opp mot 0 grader, men har sitt idealføre når det er tradisjonelt godt vinterføre.
Snøfuktighet: 20-30%
SP30
2.8-3.3
Nullføre
Denne slipen fungerer godt på begge sider av null. For mange vil dette være den varmeste slipen. Ble betydelig forbedret gjennom 21/22-sesongen.
Snøfuktighet: 25-35%
SP40
3.8-4.3
Vått
Denne slipen fungerer supert når det begynner å våres, når det er løsere og mer fuktighet i snøen. Ble betydelig forbedret gjennom 21/22-sesongen.
Snøfuktighet: 30%+
Klikk på en slip for å lese mer om bruksområdet.

Skal man kun ha ett par skøyteski, er SP25 ofte det beste valget. Om en ønsker to par ski vil mange gå for et par med SP25 og et par med SP30. Skal man ha flere ski enn dette bør en først vurdere hvilken side av skalaen som er mest naturlig å prioritere med tanke hvor skiene skal brukes mest.

Slipeverkstedet

Skiplukkern har tre slipemaskiner; to Tazzarri Albatros RP23 og en Wintersteiger Race NC. Dette gir oss muligheten til å være fleksible og utforskende i utviklingen av nye sliper, samt at vi har en høy kapasitet i antall slip. 

Slipeverksted ligger i Røykenveien 70 i Asker. Her kan du levere skiene dine til slip. Vi er ofte ute og plukker / tester ski, så ring oss gjerne på forhånd for å høre om vi er på verkstedet.