Rillejern

Rilling kan gi skiene det ekstra løftet.

Et rillejern er et manuelt verktøy som preger et mønster i skisålen ved at man fører en rullende eller fastlåst valse langs sålen fra skituppen og bakover. Mønsteret og dybden som preges i sålen påvirker glidegenskapene. Det finnes valser som gir rette, brutte, skråstilte og kryssende mønster. De fleste valsene ruller, men valsene med rett mønster kommer også i fastlåste varianter.

Hvorfor bruke manuelt verktøy?

I hovedsak er det slipen som bestemmer strukturen under skiene. Men slipen settes en god stund før skituren eller renndagen, noe som gjør det vanskelig å finjustere strukturen til dagens føre. For å få finjustert strukturen bruker man derfor rillejern.

Manuell finjustering av struktur kan ha stor effekt hvis det brukes riktig. Manuell struktur kan gi både bedre feeling og bedre fart på normalt vinterføre. På de varmeste og våteste føreforholdene kan det gi et kjempeløft. Her trengs en ekstra skarp struktur for å drenere bort nok vann. Derimot er det vanlig at ski uten manuell struktur går best på de kaldeste dagene.

På klassisk ski riller vi ofte både foran og bak; foran for å få god feeling og bak for å få fart. På skate er vi derimot ofte litt mer forsiktig med å sette manuell struktur foran bindingen, fordi skien fort kan føles tunge. Om vi setter struktur foran binding gjøres det helst med lett trykk. Bak bindingen kan vi gjerne legge litt mer trykk på rillejernet.

Det kan være nyttig å prøve seg fram med ulik rilling, men det er viktig å ikke komplisere det.

Twinrill

Vi importerer og selger TwinRill rillejern. Vi vurderer dette som det beste rilleproduktet på markedet. Med TwinRill fra oss får du også kunnskap om når du skal bruke de ulike rillejernene. Under ser du for eksempel TwinRill Blå 1.

TwinRill blir produsert i Sverige av Magnus Gisselmann. Magnus samarbeider med det svenske landslaget om utvikling og nytenking innenfor manuell rill. TwinRill blir med dette testet på det aller høyeste nivået. Samtidig blir TwinRill naturligvis vis godt testet av oss i Skiplukkern; vi bruker mye tid på å testing både i hverdagen i Oslo-regionen og i samarbeider med lag som er på skirenn rundt om i hele Norge og store deler av Europa. All testingen gjør det enklere å foreslå riktig rill.

Det ligger i navnet TwinRill at det er doble ruller. Det vil si at når vi bruker TwinRill er det to ruller som preger struktur i skisålen, i motsetning til mange som bare har 1 valse. Rillejernene skal derfor også påføres med en bestemt retning. Hvis vi har én rett valse skal denne alltid være først når rillejernet påføres. Har vi to skruvalser skal den groveste valsen først.

TwinRill  har fire hovedkategorier rillejern: Rød – jern for varme og våte dager, Sort – universelle jern som kan brukes på mange fører, Blå – jern for tørrføre og kalde, fine forhold, og Gull – jern med fastlåst valse (padde). Gull-rillene brukes på alle fører, og ofte som en "grunnrill" i kombinasjon med andre rillejern. Innenfor hver fargekategori finnes det flere jern. Til sammen finnes 21 ulike jern, men en kommer langt med 3 - 4 jern. 

Vi kan hjelpe deg med å sy sammen en pakke som passer for deg og som gjør det enkelt å bruke rillejernene før skituren eller på renndagen.