Tilbake

Hvordan vi sliper

Når skiene dine slipes hos oss tar vi de gjennom en grundig prosess med flere steg.

Et hjul drar skien gjennom gjennom maskina mens slipesteinen sliper sålen.

Det å slipe ski er en komplisert øvelse, og krever mye av både den som sliper og av slipeteknologien. Selve slipingen gjøres ved at en fører skiene over en slipestein som setter strukturen i skisålen. Det er derfor kritisk å sette riktig struktur på slipesteinen. Strukturen på slipesteinen lages ved at en diamant skjærer spor i steinen.

En må ha et bevisst forhold til flere parametere som kan påvirke slipeprosessen: Hver gang vi bytter struktur slites diamanten som setter strukturen i slipesteinen og den endrer dermed egenskaper. Det finnes dessuten mange ulike diamanter, med ulike nåler og bredder. Selve slipesteinen får litt mindre diameter for hver gang vi gjør om på (dresser) steinen. Dessuten er ingen slipesteiner i utgangspunktet like; de er laget av brent sand og glass og vil derfor alltid variere litt i hardhet, sammensetninger og tetthet. Vi velger derfor å bruke ulike steiner på ulike strukturer.

Vi må altså variere prosessen litt fra gang til gang vi sliper, men det er likevel noen felles steg i alle slipene vi utfører. Under forklarer vi disse stegene, og du kan se unike bilder og høydeprofiler av hvordan sålestrukturen endrer seg etter hvert steg. Vi ser her på en varmski.

Steg 0: Rens

Er det glider på skiene må den sikles og børstes godt; vi ønsker minst mulig smuss og smørerester i slipemaskinen.

Skia vi viser under syntes vi hadde en litt for grov struktur i forhold til skiegenskapene. Som man ser i bildet er strukturen både skarp og grov. Derfor bestemte vi oss for å gå for en litt mindre varm slip, selv om den fortsatt er på den varmere siden av skalaen.

Steg 1: Planering

Første del av slipingen kalles planslip. Dette skal gjøre skiene helt plane under. Denne delen av slipeprosessen kan ta ulik tid, en ny ski må som oftest gjennom slipemaskinen 2-3 ganger, mens en godt brukt ski kan på det meste måtte planslipes 10-15 ganger. Grunnen til dette er at brukte ski ofte har fått seg noen sår og ujevnheter som krever at en større del av sålen blir slipt vekk.

Det er tydelig hvor mye jevnere og ryddigere strukturen blir etter planering.

Steg 2: Polering

Når skiene er ferdig planslipte er det en lineær struktur i sålen (rette linjer). Denne strukturen fjernes med en poleringsslip. Polering av skiene krever som oftest at skiene går gjennom slipemaskinen 2-3 ganger. Etter ferdig polering har skiene fått en glatt og jevn overflate uten noe særlig form for struktur. Her ligger Ra som oftest mellom 1.4 og 1.9.

På kaldsliper hvor sluttproduktet har en Ra rundt 2.0 eller 2.5 er det kritisk å få Ra-verdien lavest mulig etter polering. For varmere sliper setter vi såpass mye struktur etter poleringen at det ikke gjør like mye om Ra-verdien ikke er like lav.

Steg 3: Struktur

Nå gjenstår to kjøringer gjennom maskinen for å sette endelig struktur. Alle våre sliper er sammensatt av 2 ulike strukturer. Første kjøring setter det vi kaller grunnstruktur, som er grovere enn sluttproduktet. Andre kjøring setter en struktur med en lavere Ra samtidig som linjene på grunnstrukturen brytes.

Steg 4: Måling, gliding og levering

Når skiene er kjørt gjennom slipemaskinen for siste gang blir Ra målt. Ra-verdien og navnet på slipen blir notert på slipelappen som festes på skiene. Deretter blir skiene vasket og satt inn med hvileglider før de kan leveres til kunde.