Tilbake

Plukkernpunktet

Plukkernpunktet forteller deg hvor «tråkket» til skiene er.

En fullt utmålt ski, med gamle målinger 1, 2, 3, 4 og Plukkernpunktet.

Metodikk for oppmåling av smøresoner på klassiske ski har mer eller mindre vært uendret i mer enn 30 år. Det er den samme type måler som måler ut smøresonene til dagens beste utøver som målte ut skia til Vegard Ulvang. 

Siden da har fabrikantene endret mye på skikonstruksjonen, og skiene oppfører seg derfor   veldig annerledes i dag. I tillegg har skiteknikken endret seg vesentlig i denne perioden; Johannes Klæbo og Vegard Ulvang går for eksempel veldig ulikt på ski. De trenger derfor også ulik tilnærming til smøring og smøresone. Likevel har man i all hovedsak den samme tilnærmingen i dag som for 30 år siden. Det blir målt ut 1, 2, 3 streker foran og en strek bak som markerer yttergrenser av smørelomma. Er du heldig får du også målt ut såkalt ‘nullpunkt’ som viser skienes bæreevne ved fullvekt. Lommen mellom nullpunktene kalles derfor også helvektslomma. 

På Skiplukker’n mener vi at dette ikke gir tilstrekkelig informasjon for å få en optimalt smurt og glidet ski som både har bra feste og god feeling/glid. Spesielt når det skal konkurreres. Vi ser av erfaring at mange ski blir smurt feil. Noen bruker for mye smøring. Andre smører på feil sted. 

En vanlig filosofi når det kommer til festesmøring er å legge et siste lag i ‘tråkket’. Tråkket er det området som krever mest trykk for å få kontakt med underlaget – altså der det fortsatt er litt igjen av sluttspennet. Typisk ligger dette fra fremre del av bindingen og et lite stykke framover på skiene. Men på grunn av ulike konstruksjoner og produksjonsforskjeller er det stor variasjon både i plasseringen og størrelsen på tråkket. Mange smører derfor feil fordi de ikke vet hvor tråkket egentlig er. For å synliggjøre hvor tråkket på skia er, markerer vi PP – "Plukkernpunktet" – på skiene. Den delen av smørelomma som ligger mellom de to PP-punktene er hvor tråkket til skia ligger. 

Gjør man finjusteringer med festesmøringen i PP-lomma kan man få bedre feste, og det går sjeldent utover glid. Spesielt på ski med varmere sliper som SP40, SP50 og SP60 kan dette gjøre en stor forskjell ettersom man ofte får større utslag med et ekstra lag med myk voks eller klister. 

Vi begynte å sette PP på en del ski før sesongen 21/22. Etter mye testing og gode tilbakemeldinger blir PP en del av standard utmålingen her hos oss. PP ble også benyttet i WC sesongen 21/22.

Har du noen gamle ski du ønsker å få oppmålt på moderne måte så bør du ta turen innom!

Les mer
om
No items found.