Tilbake

Justering av binding

Finjustering av bindingsposisjon kan gjøre skiopplevelsen enda bedre.

Tradisjonelt var bindingene fastmontert i skia, men i dag finnes mange bindinger med variabel posisjon. Dette finnes to typer: bindinger hvor man bytter posisjon før man går ut på økt, og bindinger hvor man kan bytte posisjon mens man står på skia. 

Selv om bindingene har variabel posisjon, monteres de med et “nullpunkt” som tilsvarer den tradisjonelle bindingsposisjonen. Men disse bindingene har tilleggsposisjoner, typisk markert 1, 2, 3 for posisjoner lenger foran, og -1, -2, -3 for posisjoner lenger bak. Muligheten til å variere bindingsposisjon endrer balansen til skiene og påvirker trykksonene. Dette gir mer fleksibilitet, og øker bruksområdet til skiene. 

På mange bindinger kan man enkelt bytte posisjon uten ekstra verktøy.

Om man opplever at klassiskski subber, kan en justering til for eksempel -1 eller -2 gjøre at subbingen forsvinner. Det som skjer når bindingen går bakover er at trykket blir tatt av framme i smøresonen og subbingen forsvinner, samtidig som at trykket blir plassert mer sentrert over delen av smøresonen hvor det er viktigst å ha mest trykk. De fleste tror at å sette bindingen fremover gir bedre feste, men det virker oftest mot sin hensikt. Ved å sette bindingene fremover i posisjon blir det ofte vanskeligere å få skiene under seg, da det er lett å få tunge ski, derav og også ofte dårligere feste. 

På skate er vi mye mer opptatt av å ha en god feeling. Ved å justere bindingen på en skøyteski er det hovedsakelig 2 ting endres; stabilitet og flyt. Begge disse påvirker feelingen til skiene. Hvis det for eksempel er løse forhold kan skiene ofte grave seg ned i snøen og skiene oppleves tunge. Da kan man prøve å sette bindingene i posisjon -1. Da flyttes trykkpunktet bakover, og det blir mindre trykk foran på skien. Dette gir en følelse av lettere ski som flyter bedre, og kan oppleves både mer leken og lettere å kontrollere. 

Når vi staker ser vi ofte etter de samme kvalitetene og egenskapene som i skøyting, det er feeling vi jakter og det er bakover(minus) posisjon som oftest gir best feeling. 

Et generelt tips for å finne riktig bindingsposisjon er å kun justere én ski, mens den andre beholdes i nullposisjon. Da er det lettere å kjenne forskjellene mellom posisjonene. 

Husk å sette skiene tilbake i null når du er ferdig, det er ikke sikkert at samme binding posisjon fungerer neste skitur.

Les mer
om
No items found.