Skiplukkerns sliper får nye benevnelser. Her forklarer vi systemet.

Ra – den viktigste parameteren

Alle sliper har et mønster. Disse blir laget av en diamant som skjærer linjer i en slipestein. Når skia føres over slipesteinen, overføres disse linjene til sålen.

Bilde viser et eksempel på hvordan sålen kan se ut når mønsteret – eller strukturen - er satt på skien fra slipestein.

Når strukturen er satt på skiene, måler vi hvor dypt linjene skjærer ned i sålen. Dette gjøres over et visst område av såla. Dybden uttrykkes ved en verdi som kalles Ra (Roughness average).

Både for oss og for deg som kunde er det helt avgjørende å ha kontroll på Ra-verdien. Derfor er det Ra-verdien som er grunnlaget for de nye benevnelsene.

Det er Ra-verdien som gir muligheten til å få kontroll på hvilken slip som passer på hvilke ski. Vi måler Ra på hvert eneste skipar vi sliper, og angir dette på slipelappen for at du som bruker skal kunne lære deg hvilke type ski og Ra som går på det gitte føret.

Dette inspirerer derfor oss til å være nøyaktige med hvert eneste skipar. Sliping av ski er et håndverk; slipestein og diamanter som brukes er ikke konsistente. Derfor varierer Ra verdien på den samme slip fra dag til dag, og det kreves nøyaktighet, tålmodighet og en «passion» for å klare å gjenskape den slipen vi vil lage.

Det nye slipesystemet har benevnelsen SP for Skiplukkern og så et tall – for eksempel 30. Tallet 30 er navnet på strukturen, 3 tallet betyr Ra verdi rundt ca 3. Vi fortsette å påføre slipelappen den målte Ra-verdien på det aktuelle skiparet. Det vil da stå (for eksempel):

  • Slip: SP 30
  • Ra: 3,2
  • Slip: SP 50
  • Ra: 4,8

Det nye slipesystemet


Vi måler Ra to steder; ved trykkpunkt på frem og bakski. Snittet av de målte verdiene påføres slipelappen. Ra verdien på en ski vil ofte variere noe på ulike steder på skia, dette avhenger litt av hvordan struktur vi setter.

Stort sett er det to strukturer som settes i hverandre, da brytes de første linjene av struktur nr. 2 og det blir variasjoner i dybden. Bildet under illustrer dette. Måler man i det mørke området blir Ra veldig lav, der er linjene brutt. Der linjene kan ses er det vesentlig høyere Ra.

Informasjon via slipelappen

Som en hjelp til våre kunder for å holde kontroll på informasjon om det enkelte skipar har vi laget en helt ny slipelapp. Vi tilbyr vi en gratis tjeneste der en ved hjelp av en unik QR-kode på slipelappen ledes til en egen nettside for det aktuelle skiparet.

Her lagres relevant informasjon om skiparet, som spennkurve, slip, Ra-verdi og etter hvert andre viktige parametere vi vil måle. Du som kunde vil også kunne legge inn egen informasjon og kommentarer om det enkelte skiparet, f.eks. erfaringer på ulike fører. Mulighetene er mange, og de vil bli flere etter hvert.

Fikk du med deg denne: 

Skiplukkerns sliper får nye benevnelser. Her forklarer vi systemet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Skiplukker´n venter ikke til vintern kommer - gjør du?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Kopibeskyttet © Skiplukkern AS